Posted by admin On Listopad - 30 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są kreowane przeważnie po to, żeby przekazywać ważne informacje połączone z prowadzoną aktywnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych towarów stanowią pieczątki nagłówkowe wykorzystywane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe powinny zawierać imię oraz nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy i dane adresowe. W szeregu przypadków umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji lub adres witryny internetowej i poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do formalnej korespondencji oficjalnej zawierają z reguły nazwę oraz adres siedziby firmy, wielokrotnie także NIP oraz REGON. Tu na pewno gadżety reklamowe koszalin są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach służbowych dane obejmują, na ogół, wszelkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Pozostałe artykuły:

Comments are closed.